Bezpečné použitie

Čistiace prípravky pre domácnosť sú bezpečné, ak ich používate a skladujete podľa návodu na obale. Uistite sa, že si zakaždým starostlivo prečítate inštrukcie na obale a riadite sa nimi. 


A.I.S.E. spolupracuje s výrobcami na vývoji nasledujúcich dobrovoľných sloganov a symbolov, ktoré nájdete na obaloch / fľašiach detergentov a čistiacich prípravkov. Zaručia, že všetci výrobcovia budú schopní poskytnúť jasné informácie o bezpečnom použití nad rámec minimálnych zákonných požiadaviek. Tieto symboly sa v súčasnosti používajú na mnohých produktoch, ktoré nájdete v obchodoch naprieč Európou.

Keep away from children.


Keep away from eyes.

If product gets into eyes rinse thoroughly with water.


Rinse hands after use.


Sensitive or damaged skin.

People with sensitive or damaged skin should avoid prolonged contact with the product.


Do not ingest.

If product is ingested then seek medical advice.


Do not change container to store contents.


Do not mix with other products.


Ventilate the room after use.


Transfer refill content in the original container only.


Use with dry hands.


Close the lid properly.


Close the bag properly.


Do not pierce, break or cut.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français