Ο καθαρισμός με έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον και βιώσιμο τρόπο είναι μια κοινή προσπάθεια, διότι είναι εξίσου σημαντικό το πώς παρασκευάζονται τα προϊόντα καθαρισμού και το πώς τα χρησιμοποιείτε. Μάθετε περισσότερα για το πώς ο κλάδος προσπαθεί να καταστήσει τα προϊόντα καθαρισμού πιο βιώσιμα και πώς μπορείτε να συμμετάσχετε.

english charter2020 both 01