Η χρήση των απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού στο σπίτι είναι ασφαλής, όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα, και τα φυλάσσετε με ασφάλεια και μακριά από τα παιδιά. Όπως με οποιοδήποτε χημικό προϊόν, η προφύλαξη είναι πάντα απαραίτητη ως έναν βαθμό. Το cleanright.eu σάς δίνει οδηγίες πώς να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε τα προϊόντα καθαρισμού με ασφάλεια.