Używanie detergentów i środków czyszczących w domu jest bezpieczne pod warunkiem postępowania zgodnie z instrukcją użytkowania zamieszczoną na etykiecie i przy założeniu ich bezpiecznego przechowywania poza zasięgiem dzieci. Jak w przypadku każdego środka chemicznego, zawsze należy zachować pewną ostrożność. cleanright.eu doradzi Ci, jak bezpiecznie używać i przechowywać środki czystości.